TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
49,666,373
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1555 người
TS. Mai Thị Kiều Liên
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phạm Thị Kim Liên
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. Trần Thị Kim Liên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Phan Liễn
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Bùi Hoàng Ngọc Linh
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Bùi Trúc Linh
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Châu Trường Linh
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đỗ Trần Hà Linh
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
TS. Huỳnh Thị Diệu Linh
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Mạnh Linh
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. Lê Thị Thùy Linh
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Khánh Linh
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Thị Xuân Linh
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Văn Linh
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
CN. Phan Thị Diệu Linh
Phòng Khoa học, SĐH và HTQT
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Trần Thị Ngọc Linh
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
CN. Trần Thị Nhật Linh
Văn phòng Công đoàn Tr ĐH Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS.
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hồ Thị Kim Loan
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Thị Phương Loan
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Trúc Loan
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Kim Loan
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Loan
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Thị Thúy Loan
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Trúc Loan
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Thị Bé Loan
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phạm Thị Kim Loan
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Thị Hồng Loan
ThS. Vũ Thị Kiều Loan
Phòng QLKH & HTQT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn