TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,215,695
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
TS. Dương Thế Hy
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Minh Hỷ
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Ngọc Thiết Kế
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Kha
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Trần Quang Khải
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Triệu Khải
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
TS. Đinh Thanh Khẩn
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Bùi Tuấn Khang
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Bùi Phan Nhã Khanh
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Ngọc Khánh
Ban Tổ chức Cán bộ
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Lê Tùng Khánh
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Nguyễn Phương Khánh
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Trường Khánh
Tổ thư viện
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Văn Khánh
Phòng Cơ sở vật chất
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Phan Huy Khánh
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Huy Khánh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Đắc Anh Khiêm
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Đàm Nguyễn Anh Khoa
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Trần Đăng Khoa
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Huỳnh Thuỳ Yên Khuê
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Phương Khuê
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đinh Bá Khương
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Lưu Quý Khương
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Phạm Thị Thảo Khương
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
KS. Lã Trung Kiên
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Ngô Đức Kiên
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Bá Kiên
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn