TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
63,293,760
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1615 người
ThS. Đặng Thị Thanh Minh
Khoa Hệ thống thông tin - Kinh tế
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Hồ Văn Minh
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Lại Quang Minh
Tổ thư viện
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Thị Hoàng Minh
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
TS. Lê Thị Tịnh Minh
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Văn Minh
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
KS. Mạc Như Minh
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Hoàng Minh
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Nguyễn Hữu Nhật Minh
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Nguyễn Lê Minh
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Ngọc Nhật Minh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Văn Minh
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Nguyễn Duy Minh
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Phan Văn Minh
Phòng Hành Chính Tổng Hợp
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Trần Đình Minh
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Nguyễn Phương Minh
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trương Phước Minh
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Võ Tuấn Minh
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Võ Văn Minh
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phạm Thị Mơ
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phạm Quý Mười
Phòng Khoa học và HTQT
Trường Đại học Sư phạm
Hoàng Lê Trà My
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Khánh My
Phòng công tác Sinh viên
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
ThS. Tôn Nữ Trà My
Văn phòng ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Cao Thị Xuân Mỹ
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Đặng Văn Mỹ
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lê Văn Mỹ
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lưu Thị Thùy Mỹ
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Văn Mỹ
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Mỹ
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn