TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,284,999
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1571 người
ThS. Phạm Thị Mơ
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phạm Quý Mười
Phòng Khoa học và HTQT
Trường Đại học Sư phạm
Hoàng Lê Trà My
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Khánh My
Khoa Hệ thống thông tin - Kinh tế
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
ThS. Cao Thị Xuân Mỹ
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Đặng Văn Mỹ
Ban Giám đốc
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Lê Văn Mỹ
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lưu Thị Thùy Mỹ
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Văn Mỹ
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Mỹ
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Thị Mỹ
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
Thiều Hoàng Mỹ
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Ngô Thị Mỵ
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Mai Ti Na
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đinh Hoài Nam
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
Đoàn Thị Hoài Nam
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS.
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Huỳnh Phương Nam
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Hoài Nam
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Lê Hồng Nam
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
Lê Văn Nam
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Bắc Nam
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Bình Nam
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Hoài Nam
Phòng Công tác sinh viên
Trường Đại học Ngoại Ngữ
KS. Nguyễn Hữu Nam
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Nguyễn Linh Nam
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Nguyễn Phong Nam
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
CN. Nguyễn Thanh Nam
Ban Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Văn Nam
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn