TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
7,529,222
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1080 người
Huỳnh Thị Thanh
Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Thị Phương Thanh
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Mai Xuân Thanh
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Ngô Đình Thanh
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Khoa Thương mại - Du lịch
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thanh
Khoa Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Văn Thanh
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Thanh
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Thị Hà Thanh
Trung tâm Thông tin Học liệu
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
KS. Trần Thị Xuân Thanh
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
GS.TS. Trương Bá Thanh
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trương Thị Bích Thanh
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Văn Thanh
Tổ Khảo thí & ĐBCLGD
Trường Đại học Sư phạm
Vũ Văn Thanh
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đặng Trung Thành
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Viết Thành
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
DS. Mai Quang Thành
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Hoàng Thành
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Lê Châu Thành
Khoa Cơ khí
Trường Cao Đẳng Công nghệ
Phan Quang Thành
Ban Quản lý Dự án Xây dựng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Trần Ngọc Thành
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trương Thành
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Võ Như Thành
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
BS. CK2. Trần Ngọc Thạnh
Lãnh đạo khoa
Khoa Y Dược
ThS. Hoàng Văn Thạnh
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đinh Thị Như Thảo
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Huỳnh Thị Yến Thảo
Tổ Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Lê Văn Thảo
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Duy Thảo
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn