TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,215,217
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
ThS.
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
KS. Nguyễn Thị Lộc
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Bá Lộc
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Hải Lộc
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Huỳnh Lời
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Bùi Tấn Lợi
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Trọng Lợi
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lợi
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Nguyễn Văn Lợi
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Bùi Tuấn Việt Long
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đặng Đức Long
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đoàn Viết Long
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Phước Cửu Long
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Nguyễn Đức Long
Trung tâm Phát triển Phần mềm
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thế Xuân Long
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
PGS.TS. Nguyễn Văn Long
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Văn Long
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phan Hoàng Long
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phan Nhật Long
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Phan Thành Long
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Thế Phước Long
Hợp tác quốc tế
Khoa Y Dược
ThS. Trần Đình Long
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trần Đức Long
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Trịnh Xuân Long
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đặng Bá Lư
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Dụng Văn Lữ
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
CN. Đậu Ngọc Luận
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Lê Đức Luận
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trần Văn Luận
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Nguyễn Đình Lục
Ban Chuẩn bị Dự án Phát triển Khu đô thị ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn