TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,599,095
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1808 người
KS. Nguyễn Đình Lục
Ban Chuẩn bị Dự án Phát triển Khu đô thị ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Mạnh Lục
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Đào Ngọc Thế Lực
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Đắc Lực
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Hữu Lực
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Thế Lực
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Tiến Lương
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Võ Văn Lường
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Trần Hồng Lưu
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Công Luyến
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Bùi Thị Khánh Ly
Tổ Tài vụ
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
CN. Đặng Thị Ly
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Đỗ Hoàng Rong Ly
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Hồ Thị Hải Ly
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
KS. Hồ Văn Ly
Phòng Cơ sở vật chất
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thế Xuân Ly
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ly
Khoa Du lịch
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Thị Ngọc Ly
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Võ Thị Thao Ly
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Minh Lý
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Thị Hải Lý
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Thị Lý
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
CN. Hồ Thị Thanh Mai
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
ThS. Lê Sao Mai
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Thị Mai
Chuyển công tác
Chuyển công tác
TS. Lê Thị Mai
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
TS. Lê Thị Phương Mai
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Lê Thị Thu Mai
Tổ Tài vụ
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Nguyễn Hoàng Mai
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Hương Mai
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn