TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,174,781
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1688 người
Cao Thị Nga
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
Đỗ Thị Hằng Nga
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Dương Thị Mai Nga
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Lê Thị Thu Nga
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Nguyễn Thị Thy Nga
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phan Thị Hằng Nga
Hợp tác quốc tế
Khoa Y Dược
TS. Tô Thúy Nga
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Thị Nga
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Võ Thị Quỳnh Nga
Chuyển công tác
Chuyển công tác
BS. Võ Thị Thanh Ngà
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Vũ Đình Ngàn
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đặng Thị Kim Ngân
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
CN. Nguyễn Thị Thu Ngân
Phòng Đào tạo
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Phan Thị Hoàng Ngân
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
ThS. Phạm Thị Nghi
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Thị Nghi
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trịnh Quỳnh Đông Nghi
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Phú Nghĩ
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Ngô Thanh Nghị
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Duong Dinh Nghia
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Bá Đại nghĩa
Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Tấn Nghĩa
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Thị Hồng Nghĩa
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Nguyễn Phúc Nghĩa
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Thế Nghĩa
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Hà Văn Nghiệp
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Văn Nghiệp
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Văn Ngọ
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
TS. Bùi Trọng Ngoãn
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
TS. Đinh Bảo Ngọc
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn