TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1728 người
TS. Nguyễn Danh Ngọc
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Hồng Ngọc
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Lê Bảo Ngọc
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Thanh Hồng Ngọc
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phạm Văn Ngọc
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Phan Thanh Ngọc
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Thị Thuý Ngọc
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Le Van Nguyen
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Đình Nguyên
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Lê Phong Nguyên
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Hồng Nguyên
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Văn Nguyên
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Nguyễn Xuân Nguyên
Phòng Công tác HSSV
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Phạm Hồ Trọng Nguyên
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Phan Ánh Nguyên
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Đình Nguyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Võ Thắng Nguyên
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Quang Huy Nguyễn
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Hoàng Nguyện
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Trần Thị Nguyện
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
TS. Thiên Ân Nguyễn Văn
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Huỳnh Thị Thu Nguyệt
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Nguyệt
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn