TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,215,995
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
TS. Hồ Vũ Khuê Ngọc
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Hoàng Thị Bích Ngọc
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Huỳnh Thị Bích Ngọc
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Huỳnh Thị Bích Ngọc
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
CN. Mai Thị Minh Ngọc
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
TS. Nguyễn Danh Ngọc
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Hồng Ngọc
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Lê Bảo Ngọc
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Thanh Hồng Ngọc
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phạm Văn Ngọc
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Phan Thanh Ngọc
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Thị Thuý Ngọc
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Đỗ Phú Ngưu
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Le Van Nguyen
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Bùi Huỳnh Nguyên
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Đình Nguyên
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Lê Hữu Bảo Nguyên
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Phong Nguyên
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Hồng Nguyên
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Văn Nguyên
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Nguyễn Xuân Nguyên
Phòng Công tác HSSV
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phạm Hồ Trọng Nguyên
Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Phan Ánh Nguyên
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Kinh tế
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn