TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,598,295
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1808 người
PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Đình Nguyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Võ Thắng Nguyên
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Hoàng Nguyện
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Trần Thị Nguyện
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
ThS. Huỳnh Thị Thu Nguyệt
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Nguyệt
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Nguyệt
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Lương Nguyệt
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Trịnh Thị Nguyệt
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trương Thị Ánh Nguyệt
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
TS. Từ Ánh Nguyệt
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Cao Thị Nhâm
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Thị Thanh Nhàn
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. BS. Nguyễn Phạm Thanh Nhân
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
Hoàng Ngọc Ánh Nhân
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Hữu Nhân
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Phạm Thế Nhân
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Đăng Nhân
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Danh Nhân
Khoa Thương mại điện tử
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Duy Nhất
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Thống Nhất
Khoa Du lịch
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Đặng Minh Nhật
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đặng Thị Thảo Nhi
Khoa Đào tạo Quốc tế
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Dương Thị Thuỳ Nhi
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Hồ Thị Thục Nhi
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Quang Minh Nhi
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn