TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1714 người
PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Hồ Trần Ngọc Oanh
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Thị Kim Oanh
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Nguyễn Thị Kim Oanh
Tổ thư viện
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trần Thị Thùy Oanh
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Võ Hoàng Oanh
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Võ Thị Kiều Oanh
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Xuân Pha
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Dương Thị Hồng Phấn
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Dương Ngọc Pháp
Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
CN. Hà Quốc Pháp
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Huỳnh Công Pháp
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Lê Chí Phát
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Văn Phát
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Phạm Văn Phát
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đàm Hùng Phi
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Hồ Văn Phi
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Lê Thị Phi
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Hồ Phong
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phạm Hồng Phong
Phòng công tác Sinh viên
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phạm Thanh Phong
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Thái Hoàng Phong
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Phòng
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Bùi Việt Phú
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phạm Trần Vĩnh Phú
Phòng Hành chính
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
KS. Đoàn Vĩnh Phúc
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Đình Quang Phúc
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Hữu Phúc
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Trần Hữu Phúc
Ban Giám Hiệu
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn