TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,215,749
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
Nguyễn Thị Ái Nhi
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Thị Uyên Nhi
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trương Hoàng Tú Nhi
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Lê Viết Nhiệm
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
TS. Lê Viết Nho
Lãnh đạo khoa
Khoa Y Dược
ThS. Võ Thị Minh Nho
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Hồ Hoàng Quỳnh Như
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Hải Như
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Tố Như
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Phạm Thị Tố Như
Phòng KT & ĐBCLGD
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Đào Thị Nhung
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Đào Thị Nhung
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phan Thị Nhung
Khoa Thương mại điện tử
Trường Đại học Kinh tế
Trương Thị Hồng Nhung
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Phạm Nguyễn Minh Nhựt
Phòng Tổ chức hành chính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Phan Viết Nhựt
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Triệu Thị Ni Ni
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hồ Thị Kiều Oanh
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Hồ Trần Ngọc Oanh
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Thị Kim Oanh
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Nguyễn Thị Kim Oanh
Tổ thư viện
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trần Thị Thùy Oanh
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Võ Hoàng Oanh
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Võ Thị Kiều Oanh
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
Lò Văn Pấng
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Xuân Pha
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn