TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,215,495
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
TS. Đoàn Thụy Kim Phương
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hà Thị Minh Phương
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
CN. Lê Nguyễn Minh Phương
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Thị Ngọc Phương
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lương Lan Phương
Phòng Cơ sở vật chất
Trường Đại học Kinh tế
TS. Ngô Thị Minh Phương
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Nguyễn Công Phương
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Đặng Nguyên Phương
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Duy Phương
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Hà Phương
Tổ cơ bản
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Hồng Nam Phương
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Hồng Việt Phương
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Lan Phương
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Minh Phương
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Ngọc Uyên Phương
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Thị Đông Phương
Chuyển công tác
Chuyển công tác
ThS. Nguyễn Thị Hà Phương
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Hằng Phương
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Lan Phương
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Thu Phương
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Tri Phương
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phạm Ngọc Phương
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Đặng My Phương
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phùng Nam Phương
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Thị Kim Phương
Khoa Du lịch
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Thị Minh Phương
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Thị Ngọc Phương
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trương Duy Nhật Phương
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn