TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1728 người
TS. Hồ Văn Quân
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Ngô Lê Quân
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Phạm Hồng Quân
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Võ Văn Quân
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Phan Thị Quản
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Đức Quận
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
KS. Đặng Minh Quang
Tổ QTM và Truyền thông
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Đỗ Đạt Quang
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Dương Tấn Quang
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Lê Quang
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lê Thiện Nhật Quang
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Xuân Quang
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Hứa Quang
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
TS. Nguyễn Khánh Quang
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Thị Thiều Quang
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Văn Quang
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
KS. Nguyễn Văn Quang
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Vũ Anh Quang
Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Phạm Ngọc Quang
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Đức Quang
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Lê Nhật Quang
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Thanh Quang
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Văn Quang
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Trần Văn Quang
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Huỳnh Quãng
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phan Huy Quảng
Ban Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Đình Khôi Quốc
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Hoàng Nhật Quy
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Duy Quý
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Hữu Quý
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn