TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1728 người
Nguyễn Lê Đình Quý
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
TS. Hồ Hồng Quyên
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Phan Lâm Quyên
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Nguyễn Thị Lệ Quyên
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Thị Lệ Quyên
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Phương Quyên
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Đỗ Quyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Thị Mai Quyên
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Phan Thị Đỗ Quyên
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
CN. Phan Thị Lệ Quyên
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phan Thị Thanh Quyên
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Tô Thị Quyên
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Võ Lê Hoàng Quyên
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Thị Phú Quyến
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trần Nhân Tâm Quyền
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Ngọc Quyết
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Ngô Hải Quỳnh
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh
Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS.
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Quách Xuân Quỳnh
Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Trần Nữ Thảo Quỳnh
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. TRẦN XUÂN QUỲNH
Khoa Thương mại điện tử
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Trương Công Quỳnh
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Văn Tê Rôn
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đào Thị Ly Sa
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Hoàng Thị Mai Sa
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Ly Sa
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Vũ Thị Châu Sa
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn