TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
56,598,191
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1609 người
Nguyễn Thị Minh Tâm
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phan Đức Tâm
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Phan Minh Tâm
Trung tâm Phát triển Phần mềm
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Văn Tâm
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
Võ Hồng Tâm
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Vũ Thanh Tâm
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Ngô Tân
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Quang Tân
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thanh Tân
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Thị Tấn
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Ngô Hà Tấn
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Khánh Tấn
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Văn Tấn
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Thanh Tao
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Đăng Thạch
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Minh Thái
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
TS. Phạm Quốc Thái
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Hoàng Thân
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đặng Duy Thắng
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Hồ Viết Thắng
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Thắng
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Huỳnh Thị Thanh Thắng
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Huỳnh Việt Thắng
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Công Thắng
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Minh Thắng
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Vương Lê Thắng
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Bùi Thị Thanh
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Bùi Thị Thanh Thanh
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đinh Thị Thanh
Phòng Đào tạo
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Huỳnh Thị Thanh
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn