TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1728 người
ThS. Nguyễn Vinh San
Phòng công tác Sinh viên
Trường Đại học Sư phạm
Đặng Ngọc Sang
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Văn Sang
Phòng Khoa học và HTQT
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trần Minh Sang
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Trần Thị Thanh Sang
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phan Hồng Sáng
Ban Cơ sở vật chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Văn Sáng
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
CN. Đào Trọng Sáu
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Thị Sáu
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
TS. Bạch Quốc Sĩ
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Thị Sinh
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trần Nam Sinh
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
Đỗ Minh Sơn
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Huỳnh Minh Sơn
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Lê Đình Sơn
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Lê Hồng Sơn
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
CN. Lê Minh Sơn
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Minh Sơn
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Lê Quang Sơn
Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Lê Văn Sơn
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Đình Sơn
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Duy Thái Sơn
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Hồng Sơn
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Nguyễn Sơn
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
TS. Nguyễn Thanh Sơn
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Bình Sơn
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
GS.TS. Nguyễn Trường Sơn
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phạm Kim Sơn
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Văn Sơn
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phan Thanh Sơn
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn