TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,215,295
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
KS. Nguyễn Văn Quang
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Vũ Anh Quang
Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Phạm Ngọc Quang
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Anh Quang
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Đức Quang
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Lê Nhật Quang
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Thanh Quang
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Văn Quang
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Trần Văn Quang
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Huỳnh Quãng
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phan Huy Quảng
Ban Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Đình Khôi Quốc
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Hoàng Nhật Quy
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Duy Quý
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Hữu Quý
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Quý
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
TS. Hồ Hồng Quyên
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Phan Lâm Quyên
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Hà Quyên
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Nguyễn Thị Lệ Quyên
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Thị Lệ Quyên
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Phương Quyên
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Đỗ Quyên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Phạm Thị Mai Quyên
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Phan Thị Đỗ Quyên
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
CN. Phan Thị Lệ Quyên
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phan Thị Thanh Quyên
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Tạ Thị Tố Quyên
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Tô Thị Quyên
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Võ Lê Hoàng Quyên
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn