TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
48,998,775
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1540 người
ThS. Trịnh Quang Thịnh
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Bùi Thị Thơ
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Hà Quang Thơ
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Đàm Văn Thọ
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Huỳnh Ngọc Thọ
Phòng Đào tạo
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
ThS. Lương Văn Thọ
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Phan Cao Thọ
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Phùng Xuân Thọ
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
ThS. Alăng Thớ
Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Hồ Thị Kim Thoa
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Thị Lê Thoa
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Võ Khánh Thoại
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Minh Thông
Phòng Khoa học, SĐH và HTQT
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Trần Minh Thông
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Bùi Hệ Thống
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Ngô Tấn Thống
Phòng Cơ sở vật chất
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đoàn Minh Thu
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. Lê Thị Kim Thu
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Hữu Tâm Thu
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Bích Thu
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Phương Thu
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Phạm Thị Thu
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
ThS. Trần Thị Thu
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Trần Thị Thu
Tổ thư viện
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đào Thị Anh Thư
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đỗ Khánh Y Thư
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Ngô Thị Khuê Thư
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Đặng Hoàng Thư
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn