TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,216,031
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
TS. Phan Thị Phú Quyến
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
TS. Trần Nhân Tâm Quyền
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Ngọc Quyết
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Ngô Hải Quỳnh
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh
Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS.
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Quách Xuân Quỳnh
Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Trần Nữ Thảo Quỳnh
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. TRẦN XUÂN QUỲNH
Khoa Thương mại điện tử
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Trương Công Quỳnh
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Văn Tê Rôn
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đào Thị Ly Sa
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Hoàng Thị Mai Sa
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Ly Sa
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Vũ Thị Châu Sa
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Vinh San
Phòng công tác Sinh viên
Trường Đại học Sư phạm
Đặng Ngọc Sang
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Văn Sang
Phòng Khoa học và HTQT
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trần Minh Sang
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Trần Thị Thanh Sang
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phan Hồng Sáng
Ban Cơ sở vật chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Văn Sáng
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
CN. Đào Trọng Sáu
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Thị Sáu
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
TS. Bạch Quốc Sĩ
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Phú Sinh
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Thị Sinh
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Trần Nam Sinh
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
Đỗ Minh Sơn
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn