TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1728 người
Phan Quang Thành
Ban Cơ sở vật chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Trần Ngọc Thành
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trương Thành
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Võ Như Thành
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
BS. CK2. Trần Ngọc Thạnh
Lãnh đạo khoa
Khoa Y Dược
TS. Hoàng Văn Thạnh
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Văn Thao
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
TS. Đinh Thị Như Thảo
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
Hà Xuân Thảo
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
KS. Huỳnh Thị Yến Thảo
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Lê Hà Như Thảo
Phòng công tác Sinh viên
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Lê Thị Phương Thảo
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Lê Văn Thảo
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS.
Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Duy Thảo
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Phan Phương Thảo
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Phương Thảo
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thanh Thảo
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Thị Kim Thảo
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Thị Thanh Thảo
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Tăng Thị Phương Thảo
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Thái Lê Phương Thảo
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Trần Minh Thảo
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Thị Thanh Thảo
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Thị Thu Thảo
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Thị Thu Thảo
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn