TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
34,716,153
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1452 người
ThS. Phan Kim Tuấn
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
Tăng Anh Tuấn
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Niên Tuấn
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trương Hồng Tuấn
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Võ Anh Tuấn
Khoa Điện
Trường Cao Đẳng Công nghệ
TS. Võ Châu Tuấn
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
KS. Võ Công Tuấn
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
Trương Bách Tuệ
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Dương Đình Tùng
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Hoàng Phương Tùng
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Hoàng Tùng
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Huỳnh Thanh Tùng
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Quang Tùng
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Thị Tùng
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phan Chí Tùng
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Quang Tùng
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Cao Đẳng Công nghệ
PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng
Ban Cơ sở vật chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Võ Như Tùng
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Danh Tường
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Văn Tường
Văn phòng ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Trần Xuân Tùy
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Văn Tụy
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Tuyên
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Huỳnh Minh Tuyền
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Băng Tuyền
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lương Quốc Tuyển
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Dương Thị Tuyết
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
Hoàng Thị Bạch Tuyết
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trường Đại học Sư phạm
KS. Mai Phước Ánh Tuyết
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Cao Đẳng Công nghệ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn