TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1709 người
TS. Nguyễn Thị Bích Thu
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Phương Thu
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Phạm Thị Thu
Phòng Hành chính Tổng hợp
Khoa Y Dược
Trần Thị Thu
Tổ thư viện
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Thị Thu
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Đào Thị Anh Thư
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đỗ Khánh Y Thư
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Ngô Thị Khuê Thư
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Đặng Hoàng Thư
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Hoàng Anh Thư
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Nguyễn Thị Anh Thư
Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến
Trường Đại học Bách Khoa
BS. Trần Thị Anh Thư
Chuyển công tác
Chuyển công tác
ThS. Trần Thị Ngọc Thư
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trương Mai Anh Thư
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Tiến Thừa
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Huỳnh Thị Phương Thuấn
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Trần Thuần
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trần Hữu Thuần
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nguyễn Lâm Thuận
Trung tâm Thể thao
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Viết Thuận
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trương Anh Thuận
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
Võ Thị Thuận
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
Vũ Duy Thuận
PGS.TS.
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Như Thúc
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Hoàng Lê Uyên Thục
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Hoài Thương
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Huỳnh Thị Tâm Thương
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Hạ Thương
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn