TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,505,326
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1664 người
ThS. Ngô Xuân Thuỷ
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nguyễn Thị Thuỷ
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Thị Thanh Thuỷ
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Phan Thị Diễm Thúy
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Mã Thanh Thủy
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thành Thủy
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Thị Bích Thủy
Ban Pháp chế và Thi đua
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Ninh Thị Thu Thủy
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phan Thị Kim Thủy
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Thu Thủy
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Vương Phương Thủy
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Vương Thị Bích Thủy
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Trúc Thuyên
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Gia Nguyên Thy
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Hà Kim Tiên
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
Hà Nguyễn Bảo Tiên
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Ngô Quang Tiên
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Lê Lộc Tiên
Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên
Khoa Giáo dục Mầm non
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Trường Tiên
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Hồ Thuỷ Tiên
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Hồ Hữu Tiến
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
TS. Hồ Phước Tiến
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Huỳnh Tấn Tiến
Phòng Cơ sở vật chất
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Minh Tiến
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Đức Tiến
Văn phòng Đảng uỷ ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Minh Tiến
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn