TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
49,689,462
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1556 người
TS. Nguyễn Quý Tuấn
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
CN. Nguyễn Trọng Tuấn
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Việt Tuấn
Phòng Đào tạo
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phạm Anh Tuấn
Phòng Hành chính Tổng hợp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Minh Tuấn
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Phạm Văn Tuấn
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Đức Tuấn
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phan Kim Tuấn
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
Tăng Anh Tuấn
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Niên Tuấn
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trương Hồng Tuấn
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Võ Anh Tuấn
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Võ Châu Tuấn
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
KS. Võ Công Tuấn
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
Trương Bách Tuệ
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Dương Đình Tùng
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
TS. Hoàng Phương Tùng
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Hoàng Tùng
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Huỳnh Thanh Tùng
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Quang Tùng
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS.
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Thị Tùng
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phan Chí Tùng
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Quang Tùng
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng
Ban Cơ sở vật chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Võ Như Tùng
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Danh Tường
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Văn Tường
ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn