TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1709 người
ThS. Phan Quốc Toản
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
Hồ Thị Tốt
Khoa Anh Cao Đẳng Sư phạm
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Lê Thị Bích Tra
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Ngọc Trà
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà
Trung tâm Kiểm định CLGD
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Phan Quí Trà
Phòng QLKH & HTQT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Đoàn Thị Ngọc Trai
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Đinh Thị Lệ Trâm
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
Hoàng Thị Ngọc Trâm
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Lê Lý Thùy Trâm
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Công Thùy Trâm
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Bảo Trâm
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phạm Hồ Hà Trâm
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
Trần Quỳnh Trâm
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thị Thu Trâm
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS.
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lê Ngọc Phương Trầm
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Cung Trầm
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lý Quỳnh Trân
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Nguyễn Trần Bảo Trân
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Quỳnh Anh Trần
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Đặng Thị Thu Trang
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Dương Thị Thùy Trang
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Huỳnh Thị Đoan Trang
Ban Đào tạo
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Huỳnh Thị Minh Trang
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Lê Thị Minh Trang
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. Lê Thị Thu Trang
Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Lê Thị Trang
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Lưu Trang
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Ngô Thị Hiền Trang
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn