TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1728 người
GS.TS. Võ Xuân Tiến
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Chử Văn Tiệp
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Tử Tín
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Tín
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Quang Tín
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Tăng Chánh Tín
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Vũ Thị Tính
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Cần Tĩnh
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
Trịnh Thị Tĩnh
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Trần Vinh Tịnh
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Huỳnh Nhật Tố
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đỗ Lê Hưng Toàn
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Khánh Toàn
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Sỹ Toàn
Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Quốc Toản
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
Hồ Thị Tốt
Khoa Anh Cao Đẳng Sư phạm
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Lê Thị Bích Tra
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Nguyễn Ngọc Trà
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Hương Trà
Trung tâm Kiểm định CLGD
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Phan Quí Trà
Phòng QLKH & HTQT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Đoàn Thị Ngọc Trai
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Đinh Thị Lệ Trâm
Khoa Marketing
Trường Đại học Kinh tế
Hoàng Thị Ngọc Trâm
Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Lê Lý Thùy Trâm
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Công Thùy Trâm
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Bảo Trâm
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phạm Hồ Hà Trâm
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
Trần Quỳnh Trâm
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn