TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,216,263
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1807 người
ThS. Nguyễn Viết Thuận
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trương Anh Thuận
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
Võ Thị Thuận
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
Vũ Duy Thuận
TS. Phan Như Thúc
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Hoàng Lê Uyên Thục
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hoàng Hoài Thương
Khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Huỳnh Thị Tâm Thương
Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Hạ Thương
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Phan Xuân Thương
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Văn Phạm Kim Thương
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Vũ Thị Thương
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Huỳnh Thị Thanh Thuý
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
CN. Nguyễn Thị Cẩm Thuý
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
TS. Lê Thị Xuân Thuỳ
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Ngô Thị Bích Thuỷ
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Ngô Xuân Thuỷ
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Thuỷ
Khoa Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Phạm Thị Thanh Thuỷ
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Phan Thị Diễm Thúy
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Phan Thị Thanh Thúy
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Mã Thanh Thủy
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thành Thủy
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
TS.
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nguyễn Thị Bích Thủy
Ban Pháp chế và Thi đua
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Thị Mai Thủy
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn