TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1709 người
TS. Phùng Quốc Trí
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Trần Thiện Trí
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
TS. Võ Quang Trí
Khoa Thương mại điện tử
Trường Đại học Kinh tế
Võ Thị Minh Trí
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
Vũ Hoàng Trí
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Trương Hữu Trì
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Hoàng Đình Triển
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đinh Thị Hoàng Triều
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Văn Triều
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Phạm Lý Triều
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Dương Nguyên Trinh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Tú Trinh
Chương trình ĐT KS chất lượng cao Việt - Pháp
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Nguyễn Thúy Trinh
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Thị Đoan Trinh
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trường Đại học Bách Khoa
ThS.
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
KS. Phan Thị Tuyết Trinh
Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Trịnh Thị Trinh
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Trương Thị Tú Trinh
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Đăng Trình
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Trương Hồng Trình
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
TS. Đinh Văn Trọng
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
KS. Huỳnh Kim Trọng
Tổ Quản trị mạng thông tin
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
BS. Lê Kim Trọng
Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Phan Đức Trọng
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Phước Trữ
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Bùi Thị Thu Trúc
Phòng Đào tạo
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Hạ Đình Trúc
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Huỳnh Thị Minh Trúc
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Kim Trúc
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn