TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1709 người
CN. Nguyễn Thị Thanh Trúc
Tổ Thư viện
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phan Thị Thanh Trúc
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Bùi Quang Trung
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
Ðinh Quang Trung
Tổ Quản trị mạng thông tin
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Đỗ Quang Trung
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Hải Trung
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Ngọc Trung
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Mai Chánh Trung
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Bá Trung
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
PGS.TS. Nguyễn Bá Trung
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
Nguyễn Chí Trung
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Quang Trung
Tổ chức hành chính
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Quang Trung
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thái Trung
Phòng Công tác sinh viên
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Xuân Trung
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
Phạm Xuân Trung
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Minh Trung
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
Trần Trung
Khoa Luật
Trường Đại học Kinh tế
Võ Đình Trung
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Võ Tá Trung
Phòng Khảo thí và ĐBCL
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Viết Trương
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
ThS. Lê Hoàng Trường
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Hữu Lập Trường
Dự Án Đào Tạo Kỹ Sư CLC Việt - Pháp
Trường Đại học Bách Khoa
Võ Quang Trường
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Trần Thế Truyền
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Bùi Thị Minh Tú
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đoàn Ngọc Minh Tú
Trung tâm Đào tạo Thường xuyên
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Dương Quốc Hoàng Tú
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú
Khoa Khoa học công nghệ tiên tiến
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Thị Trung Tú
Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn