TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1709 người
TS. Phan Lê Minh Tú
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
TS. Tôn Thất Tú
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
CN. Trần Ngọc Phương Tú
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
CN. Trần Ngọc Tú
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Khánh Tứ
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Bùi Đình Tuân
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Ngọc Tuân
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. BS. Hồ Xuân Tuấn
Hợp tác quốc tế
Khoa Y Dược
TS. Cao Xuân Tuấn
Văn phòng ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Châu Ngọc Tuấn
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
TS.
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Đỗ Anh Tuấn
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Đoàn Anh Tuấn
Ban Chuẩn bị Dự án Phát triển Khu đô thị ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Lê Anh Tuấn
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Cao Tuấn
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Diên Tuấn
Khoa Thương mại điện tử
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Anh Tuấn
Phòng Đào tạo
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Đức Tuấn
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Nguyễn Quốc Tuấn
Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Quý Tuấn
Phòng Khoa học và HTQT
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
CN. Nguyễn Trọng Tuấn
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Việt Tuấn
Phòng Đào tạo
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Phạm Anh Tuấn
Tổ chức hành chính
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phạm Minh Tuấn
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Phạm Văn Tuấn
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn