TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
56,457,333
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1609 người
TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
Phạm Thị Thuý Xuân
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Xứng
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Xứng
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Xuyên
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Bùi Thị Xuyến
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Lê Thị Như Ý
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Vũ Mai Yên
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Bùi Thị Kim Yến
Văn phòng Đảng uỷ ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
KS. Lê Thị Bảo Yến
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Lê Thị Kim Yến
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Thị Hải Yến
Tổ QTM và Truyền thông
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Thị Hải Yến
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Hải Yến
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Kim Yến
Phòng Thanh tra - Pháp chế
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Nguyễn Văn Yến
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Thị Yến
Khoa Quốc Tế Học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Trần Thị Hoàng Yến
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn