TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1709 người
ThS. Trần Thị Hà Vân
Ban Đảm bảo chất lượng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Trần Thị Thuỷ Vân
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
Trần Thị Vi Vân
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trương Thị Kiều Vân
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Từ Thị Vân
Tổ QTM và Truyền thông
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Văn Đỗ Cẩm Vân
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Võ Thị Thanh Vân
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Đinh Thị Văn
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
Lê Ngọc Quý Văn
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Thành Văn
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Đình Vấn
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Huỳnh Bá Vang
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Trần Văn Vang
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Võ Văn Vang
Khoa Tài chính
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Trần Thị Thanh Vi
Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Trịnh Hồng Vi
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Bùi Thị Thu Vĩ
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Đặng Hùng Vĩ
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Khắc Vĩ
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Đình Viễn
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Tạ Văn Viễn
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Đinh Thành Việt
Ban Đảm bảo chất lượng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Hồ Duy Việt
Văn phòng ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Hồ Viết Việt
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Hoàng Việt
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thanh Việt
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Quốc Việt
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Trần Trung Việt
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn