TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1709 người
TS. Đặng Phước Vinh
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Đặng Vinh
Phòng Cơ sở vật chất
Trường Đại học Ngoại Ngữ
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
Ban Giám hiệu
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Huỳnh Vinh
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Ngô Quang Vinh
Khoa Nhật - Hàn Thái
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Công Vinh
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phạm Ngọc Vinh
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phan Quang Vinh
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Phan Tiến Vinh
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Trần Đình Vinh
Lãnh đạo khoa
Khoa Y Dược
TS. Trần Tấn Vinh
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Trung Vinh
Khoa Du lịch
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Xuân Vĩnh
Phòng Công tác sinh viên
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Hà Phước Vũ
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Vũ
Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lưu Duy Vũ
Khoa Sư phạm Công nghiệp
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ
Ban Giám Đốc Đại học Đà Nẵng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Nguyễn Quang Vũ
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Phạm Duy Vũ
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Thân Trọng Vũ
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
KS. Trần Đoàn Vũ
Ban Quản lý Dự án Xây dựng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Hoàng Vũ
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Trần Thế Vũ
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. Võ Anh Vũ
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Bùi Xuân Vững
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Hữu Anh Vương
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Lương Vương
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn