TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,171,340
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1688 người
ThS. Thân Trọng Vũ
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
KS. Trần Đoàn Vũ
Ban Quản lý Dự án Xây dựng
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Trần Hoàng Vũ
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Trần Thế Vũ
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
ThS. Võ Anh Vũ
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Bùi Xuân Vững
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Hữu Anh Vương
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Lương Vương
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Văn Vương
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Nguyễn Nhã Vy
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Bùi Trương Vỹ
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Thị Ngọc Vỹ
Phòng Đào tạo
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
CN. Trương Chí Vỹ
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
TS. Nguyễn Đình Xân
Đã về hưu
Nghỉ Hưu
PGS.TS. Trần Thị Xô
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Thị Kim Xuân
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Thị Minh Xuân
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
Phạm Thị Thuý Xuân
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Lê Xứng
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Xứng
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Xuyên
Khoa Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Bùi Thị Xuyến
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Lê Thị Như Ý
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Vũ Mai Yên
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Bùi Thị Kim Yến
Văn phòng Đảng uỷ ĐHĐN
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Lê Thị Bảo Yến
Khoa Công nghệ - Kỹ thuật
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Lê Thị Kim Yến
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Thị Hải Yến
Tổ QTM và Truyền thông
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn