TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,232,806
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1571 người
PGS.TS. Trương Hoài Chính
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Võ Chí Chính
Phòng Khoa Học - Sau Đại Học & Hợp tác Quốc Tế
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Đức Chỉnh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Văn Chức
Khoa Thương mại điện tử
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Viết Chung
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
Mai Thị Thanh Chung
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phan Đình Chung
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Duy Chung
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Xuân Chương
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Văn Chương
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Ông Nguyên Chương
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Nguyễn Chí Công
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. VŨ HUY CÔNG
Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Hồng Cử
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
Đặng Thị Thu Cúc
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Cúc
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Lê Cung
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Cáp Kim Cương
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Biên Cương
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Bùi Viết Cường
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
GS.TS. Đào Hùng Cường
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đoạn Chí Cường
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Dương Quốc Cường
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Lê Phước Cường
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Duy Cường
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Hữu Cường
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thanh Cường
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Cường
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Nguyễn Văn Cường
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Tôn Long Cường
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn