TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,117,741
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1805 người
ThS. Võ Hà Chi
Khoa Quốc Tế học
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Hữu Chiến
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Tăng Tấn Chiến
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Thái Bá Chiến
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Trần Chín
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh
Khoa Tiếng Nga
Trường Đại học Ngoại Ngữ
Nguyễn Thị Chinh
Khoa Kinh tế Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thị Trung Chinh
Khoa Công nghệ Hóa học
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TS. Vũ Đình Chinh
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Bá Vũ Chính
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
TS. Nguyễn Văn Chính
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Minh Chính
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Trần Văn Chính
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Trương Hoài Chính
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Võ Chí Chính
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Đức Chỉnh
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Nguyễn Văn Chức
Khoa Thương mại điện tử
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Lê Viết Chung
Khoa Tin học
Trường Đại học Sư phạm
Mai Thị Thanh Chung
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
TS. Phan Đình Chung
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Duy Chung
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Lê Xuân Chương
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
Nguyễn Văn Chương
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Ông Nguyên Chương
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
PGS.TS. Nguyễn Chí Công
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
TS. VŨ HUY CÔNG
Khoa Xây dựng Công trình thủy
Trường Đại học Bách Khoa
PGS.TS. Đặng Công Thuật
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Hồng Cử
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
Đặng Thị Thu Cúc
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn