TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,116,615
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1805 người
ThS. Nguyễn Thị Cúc
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Thị Kim Cúc
Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Lê Cung
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Cáp Kim Cương
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Biên Cương
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Bùi Mai Cường
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Bùi Viết Cường
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
GS.TS. Đào Hùng Cường
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Đoạn Chí Cường
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Dương Quốc Cường
Chuyển công tác
Chuyển công tác
PGS.TS. Lê Phước Cường
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Duy Cường
Khoa Lý luận Chính trị
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Hà Huy Cường
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Nguyễn Hữu Cường
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Thanh Cường
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Cường
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Nguyễn Văn Cường
Khoa Điện tử Viễn thông
Trường Đại học Bách Khoa
CN. Tôn Long Cường
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Trần Phước Cường
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Võ Hùng Cường
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
TS. Trần Văn Đại
Khoa Khoa học máy tính
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Đặng Thị Hồng Dân
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Lê Dân
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Dân
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Trần Quang Dần
Chuyển công tác
Chuyển công tác
ThS. Văn Ngọc Đàn
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Văn Đáng
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Tiến Danh
Trung tâm Hỗ trợ SV và QHDN
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Phạm Thị Phương Danh
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Thị Ca Dao
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn