TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,142,738
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1571 người
ThS. Trần Phước Cường
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Võ Hùng Cường
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
ThS. Đặng Đại Thọ
Phòng Đào tạo
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Đặng Thị Hồng Dân
Khoa Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế
TS. Lê Dân
Khoa Thống kê - Tin học
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Nguyễn Dân
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Trần Quang Dần
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Văn Ngọc Đàn
Khoa Thương mại
Trường Đại học Kinh tế
Nguyễn Văn Đáng
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Tiến Danh
Phòng công tác Sinh viên
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Phạm Thị Phương Danh
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Phạm Thị Ca Dao
Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành
Trường Đại học Ngoại Ngữ
ThS. Đặng Anh Đào
Tổ bộ môn
Khoa Y Dược
ThS. Nguyễn Thị Đào
Khoa Sinh - Môi trường
Trường Đại học Sư phạm
Nguyễn Thị Xuân Đào
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
TS. Đỗ Hữu Đạo
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Thành Đạt
Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế
ThS. Mai Thị Thúy Diễm
Khoa Sư phạm và Dự bị đại học
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
PGS.TS. Trương Thị Diễm
PGS.TS. Đinh Minh Diệm
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Hồ Thị Ngân Diệp
Khoa Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại Ngữ
TS. Sử Ngọc Diệp
Khoa Du lịch
Trường Đại học Kinh tế
CN. Nguyễn Phi Điệp
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
CN. Phan Hoàng Điệp
Khoa Kế toán - Kiểm toán
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
ThS. Trần Thanh Điệp
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
ThS. Bùi Thị Thanh Diệu
Khoa Tâm lý Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Dương Thị Thu Diệu
Ban Cơ sở vật chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Diệu
Khoa Địa lý
Trường Đại học Sư phạm
CN. Phan Nguyễn Mỹ Diệu
Khoa Giáo dục thể chất
Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Văn Din
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn