TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,285,122
 
Thông báo: Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN. Để bổ sung thông tin hoặc cập nhất mới Lý lịch Khoa hoc, Quý thầy cô vui lòng liên hệ với Tổ Quản trị Mạng Thông tin - ĐHĐN hoặc (đăng ký) để nhận được Username và Password. Do yêu cầu về tính bảo mật, mong Quý thầy cô thông cảm.
Chú ý: Để xem lại phần lý lịch khoa học cũ, Quý thầy cô hãy vào mục tìm kiếm để tìm, trong phần này chỉ xuất hiện những thầy cô có bổ sung phần lý lịch khoa học năm 2010.

Tổ Quản trị Mạng Thông tin ĐHĐN

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3817 533

Email: udn.it@ud.edu.vn; dqtrung@ud.edu.vn

 Danh sách này có 1571 người
ThS. Lê Bá Định
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Năng Định
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Văn Định
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Nguyễn Quốc Định
Khoa Điện
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Độ
Khoa Sư phạm Kỹ thuật
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Bùi Xuân Đông
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Doãn Văn Đông
Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Hồ Dương Đông
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Huỳnh Phương Đông
Khoa Kế toán
Trường Đại học Kinh tế
TS. Nguyễn Văn Đông
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Nguyễn Văn Đông
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng
Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Thân Vĩnh Dự
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đinh Nam Đức
Khoa Kỹ thuật Xây Dựng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
ThS. Đỗ Minh Đức
Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Dương Gia Đức
Khoa Môi trường
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Lê Đình Đức
Phòng Đào tạo
Trường Đại học Sư phạm
PGS.TS. Lê Minh Đức
Khoa Hóa
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Minh Đức
Khoa Cơ khí Giao thông
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Lê Trần Đức
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa
ThS. Mai Anh Đức
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
TS. Ngô Minh Đức
Khoa Hóa học
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Đức
Khoa Vật lý
Trường Đại học Sư phạm
ThS. Nguyễn Viết Đức
Khoa Toán
Trường Đại học Sư phạm
TS. Phạm Anh Đức
Khoa quản lý dự án
Trường Đại học Bách Khoa
Phạm Ngọc Đức
Khoa Xây dựng Cầu - Đường
Trường Đại học Bách Khoa
KS. Trịnh Khắc Đức
Phòng Tổ chức - Hành chính
Trường Đại học Sư phạm
CN. Trương Quang Minh Đức
Khoa Giáo dục chính trị
Trường Đại học Sư phạm
KS. Cao Thị Phương Dung
Phòng Đào tạo - CTSV
Khoa Y Dược
Lâm Thùy Dung
Khoa Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại Ngữ
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn