Hoàng Dũng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,561,941

 
Mục này được 51703 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Dũng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1963
Nơi sinh: Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật; Tại: Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng (1985); Trường ĐH Kỹ sư Điện Quốc gia Grenoble (CH Pháp, 1996)
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2002; Chuyên ngành: Điện kỹ thuật; Tại: Pháp
Dạy CN: Điện kỹ thuật
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp (D),Tiếng Anh (B)
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 1980 đến năm 1985: học tại Khoa Điện trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tốt nghiệp Kỹ sư Điện, ngành Điện kỹ thuật, chuyên ngành Thiết bị điện.
- Từ năm 1985 cho đến năm 1993: giảng dạy tại Khoa Điện trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
- Từ năm 1993 đến năm 1996: học tại trường Đại học Kỹ sư điện Quốc gia Grenoble (ENSIEG) thuộc Viện Bách khoa Quốc gia Grenoble (INPG). Tốt nghiệp Kỹ sư Điện, ngành Điện kỹ thuật, chuyên ngành Hệ thống điện (SEPT).
- Từ năm 1996 đến năm 1997: công tác tại Ban Hợp tác quốc tế, Đại học Đà Nẵng và giảng dạy tại Khoa Điện trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.
- Từ năm 1997 cho đến năm 1998: học thạc sĩ, chuyên ngành Điện kỹ thuật, tại Đại học Trung tâm Lyon (ECL).
- Từ năm 1998 cho đến năm 2002: làm luận án tiến sĩ, chuyên ngành Điện kỹ thuật, tại Đại học Trung tâm Lyon (ECL).
- Từ năm 2002 cho đến nay: giảng dạy tại Khoa Điện trường Đại học Bách khoa và trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng.
- Từ năm 2002 đến năm 2004: công tác tại Ban Hợp tác quốc tế, Đại học Đà Nẵng.
- Từ năm 2004 đến ngày 30/4/2013: công tác tại Ban Đào tạo Sau đại học, Đại học Đà Nẵng với chức vụ Phó Trưởng Ban.
- Từ ngày 01/5/2013: được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng.
- Từ ngày 09/01/2018: được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành về Hệ thống Truyền hình cáp hữu tuyến HFC (Hybrid Fiber/Coaxial Network) dùng trong giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dũng. Thành viên: ThS. Trần Duy Chung, ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam. Mã số: Đ2015-06-18. Năm: 2016. (Aug 7 2015 6:36PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý đề tài Khoa học Công nghệ tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dũng. Thành viên: . Mã số: T2014-06-78. Năm: 2014. (Feb 11 2015 9:21AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vai trò của hệ thống lưu trữ với mức độ xâm nhập cao của nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện Việt Nam đến năm 2030. Tác giả: Dương Minh Quân, Đinh Thành Việt, Lê Tuân, Hoàng Dũng, Võ Văn Phương, Mã Phước Khánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 45 - 49. Năm 2020. (Jun 18 2020 1:01PM)
[2]Bài báo: Optimization design magnetorheological brake with multiple disk. Tác giả: Hoang Thang, Hoang Dung. Journal of Science and Technology (JST-UD), ISSN 1859-1531. Số: Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 46-48. Năm 2019. (Jun 11 2019 4:19PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy điện mặt trời Phong Điền đến lưới điện tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tác giả: TS. Dương Minh Quân, TS. Hoàng Dũng, Mã Phước Khánh, Trần Ngọc Thiên Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(132).2018. Trang: 59-63 (Quyển 2). Năm 2018. (May 9 2019 4:23PM)
[4]Bài báo: So sánh ổn định quá độ của hệ thống máy phát tuabin gió có tốc độ không đổi và hệ thống máy phát tuabin gió có tốc độ thay đổi giới hạn. Tác giả: TS. Dương Minh Quân, TS. Hoàng Dũng và Nguyễn Đức Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(120).2017. Trang: 96-99 (Quyển 2). Năm 2017. (Dec 8 2017 2:54PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng điều khiển không cảm biến động cơ đồng bộ từ trở tốc độ cao. Tác giả: TS. Nguyễn Đức Quận, TS. Hoàng Dũng và TS. Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(120).2017. Trang: 100-104 (Quyển 2). Năm 2017. (Dec 8 2017 2:58PM)
[6]Bài báo: Giải pháp thực nghiệm nâng cao chất lượng truyền dẫn tín hiệu Internet trên mạng truyền hình cáp HFC (Hybrid Fiber Coaxial). Tác giả: TS. Hoàng Dũng, ThS. Trần Duy Chung, ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 9(106).2016. Trang: 1-5. Năm 2016. (Oct 17 2016 1:23PM)
[7]Bài báo: Nhận dạng tham số điện cảm stator động cơ đồng bộ từ trở bằng “phương pháp điện áp bước nhảy”. Tác giả: TS. Hoàng Dũng, TS. Nguyễn Đức Quận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 42-46. Năm 2016. (Nov 14 2016 2:10PM)
[8]Bài báo: Mô phỏng và phân tích sự làm việc của pin mặt trời dựa trên mô hình một điốt và hai điốt. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu, TS. Dương Minh Quân, TS. Hoàng Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 71-74. Năm 2016. (Nov 14 2016 2:15PM)
[9]Bài báo: Ứng dụng thuật toán NSGA II để giải bài toán cực tiểu tổn thất công suất trên lưới điện phân phối. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu, TS. Hoàng Dũng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 58-62. Năm 2015. (Nov 24 2015 8:29AM)
[10]Tham luận: Hoạt động đào tạo Sau đại học theo nhu cầu xã hội tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS.Lê Kim Hùng, TS.Hoàng Dũng. Kỷ yếu Hội nghị Liên kết Đào tạo SĐH và NCKH với các Tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên, Đại học Đà Nẵng. Trang: 5-13. Năm 2009. (Jun 6 2011 6:32PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu tự động hóa lưới điện phân phối để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Tác giả: TS. Hoàng Dũng, Võ Khắc Hoàng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Số: 2(25). Trang: 30-35. Năm 2008. (Jun 6 2011 6:30PM)
[12]Bài báo: Hạn chế dòng điện khi cắt sự cố ngắn mạch ở mạng hạ áp. Tác giả: TS.Hoàng Dũng. Thông báo Khoa học - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1. Năm 1996.
(Jun 6 2011 6:28PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Văn Nhân
Đề tài: Nghiên cứu phân bố trường điện từ của đường dây tải điện trên không và ảnh hưởng sinh học đối với con người.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2005

  
 Khen thưởng
[1] Giáo viên dạy tốt trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Năm: 1990-1991.
[2] Giáo viên dạy tốt trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Năm: 1991-1992.
[3] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1651/QĐ-TĐKT. Năm: 2002-2003.
[4] Khen thưởng về thành tích xuất sắc. Số: 1652/QĐKT. Năm: 2002-2003.
[5] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1755/QĐ-TĐKT. Năm: 2003-2004.
[6] Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. Số: 6928QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2005.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3554/QĐ-ĐHĐN ngày 30/10/2008. Năm: 2007-2008.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN ngày 16/8/2016. Năm: 2015-2016.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN ngày 22/8/2017. Năm: 2016-2017.
[10] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT. Số: 4265/QĐ-BGDĐT ngày 03/10/2017. Năm: 2017.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN ngày 07/9/2018. Năm: 2017-2018.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5378/QĐ-BGDĐT ngày ngày 14/12/2018. Năm: 2017-2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán chuyên ngành
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2018 Sinh viên ngành Điện bậc đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng
[2]Lý thuyết Mạch
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2002 Sinh viên ngành Điện, bậc đại học và cao đẳng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa, Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng.
[3]Lý thuyết Trường điện từ
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2002 Sinh viên ngành Điện, bậc đại học.  Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.
[4]Tin học ứng dụng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2002 Sinh viên ngành Điện, bậc đại học và cao đẳng.  Trường Đại học Bách khoa, Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng.
[5]Kỹ thuật điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1986 Sinh viên các ngành khác ngành Điện, bậc đại học.  Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn