Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,562,001

 Ứng dụng thuật toán NSGA II để giải bài toán cực tiểu tổn thất công suất trên lưới điện phân phối
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu, TS. Hoàng Dũng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 11(96).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 58-62;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giảm tổn thất điện năng luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của ngành Ðiện. Hiện nay, trên lưới điện phân phối hai phương pháp kỹ thuật để tính giảm tổn thất điện năng thường được sử dụng là bù kinh tế và tìm điểm mở tối ưu. Để thực hiện việc này, các nghiên cứu thường sử dụng phần mềm PSS/ADEPT. Khi tính toán có một số hạn chế như mới chỉ xét đến một mục tiêu là chi phí nhỏ nhất, các tham số để tính toán bị hạn chế không thể mở rộng. Bài báo đề xuất sử dụng thuật toán tối ưu đa mục tiêu NSGA II trong tính toán giảm tổn thất công suất và xây dựng chương trình tối ưu trong phần mềm Matlab, giúp người thiết kế, vận hành chọn điểm tối ưu phù hợp với các mục tiêu khác nhau. Các tác giả sử dụng thuật toán đề xuất và chương trình đã xây dựng để tối ưu hóa hệ thống điện phân phối mẫu IEEE-16 nút với các hai mục tiêu cực tiểu tổn thất công suất và cực tiểu thiết bị sử dụng.
ABSTRACT
The power loss reduction has been one of primary missions of electricity distribution companies. In order to reduce power losses, many technical and non-technical methods have been employed. Currently, on distribution network, there are two technical methods which are employed to reduce power losses: load compensation, optimal network opening. To perform this, researchers often use the PSS/ADEPT software. In calculation, there are, however, some drawbacks; specifically, in load compensation and optimal network opening issue, merely minimal cost is taken into account, the other factors are limited when comes to calculation. In this paper, authors propose using multi-objective optimal algorithm NSGA II in calculation of power loss reduce and establishing an optimum program in Matlab environment. Multi-objective optimal algorithm helps network designers and operators locate optimal point corresponding to different objectives. The paper’s authors utilized proposed algorithm and built program for optimization of model distribution network IEEE-16 buses with two objectives: minimization of power losses and minimization of employed equipment.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn