Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,561,948

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán chuyên ngành
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2018 Sinh viên ngành Điện bậc đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Đà Nẵng
[2]Lý thuyết Mạch
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2002 Sinh viên ngành Điện, bậc đại học và cao đẳng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa, Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng.
[3]Lý thuyết Trường điện từ
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2002 Sinh viên ngành Điện, bậc đại học.  Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.
[4]Tin học ứng dụng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2002 Sinh viên ngành Điện, bậc đại học và cao đẳng.  Trường Đại học Bách khoa, Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng.
[5]Kỹ thuật điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1986 Sinh viên các ngành khác ngành Điện, bậc đại học.  Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn