Hoàng Đình Tân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,332

 
Mục này được 21223 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Đình Tân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/12/1961
Nơi sinh: Tp Huế
Quê quán Tp Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Âm nhạc; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Sư phạm Âm nhạc
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3812153; Mobile: 0905925969
Email: hdtan@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Năm 1991, Giảng dạy môn Âm nhạc tại khoa Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng
- Năm 1996, Giảng dạy môn Âm nhạc tại khoa Tâm Lý Giáo dục trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN
- Năm 2005, Giảng dạy môn Âm nhạc tại khoa Giáo dục Chính trị trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN
- Năm 2008, Chuyển về Ban Công tác học sinh, sinh viên ĐHĐN; Tham gia giảng dạy môn Âm nhạc tại khoa Giáo dục Chính trị trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn