Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,719

 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát cho các bài toán đăng ký tài nguyên trực tuyến trong các hệ thống phân tán và song song trên mạng Internet/Intranet
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Sơn, Đặng Hùng Vĩ, Lê Thành Công
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ III Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn