Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,625,119

 NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG MÃ MẠNG DỰA TRÊN MULTICAST ĐỂ CUNG CẤP TÀI NGUYÊN GĂNG
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ĐẶNG HÙNG VĨ, LÊ VĂN SƠN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ XIV
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 14;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đề tài này nghiên cứu giải pháp kỹ thuật đồng bộ phân tán cho hệ thống mã mạng dựa trên multicast. Trong các hệ thống mạng phân tán với số lượng lớn đa truy cập, ngẫu nhiên, thì vấn đề tối ưu hóa các phương thức truyền thông điệp trong hệ thống được đề cập đến trong các công trình nghiên cứu công bố gần đây như [3,5,6,8,1,2]. Các thông điệp truyền qua hệ thống các máy chủ được tiếp nhận và xử lý nhằm cung cấp chính xác tài nguyên, tránh bế tắc và thiếu thốn vô hạn, đặc biệt đối với các hệ cung cấp các tài nguyên dùng chung, ở xa. Để giải quyết các vấn đề nêu trên, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực nghiệm đối với việc truyền thông điệp trong hệ phân tán để tìm ra giải pháp đảm bảo thông điệp truyền trong hệ chính xác và nhanh nhất trong điều kiện thời gian thực. Giải pháp ứng dụng truyền thông theo kiểu multicast cho phép các thông điệp truyền giữa các máy chủ nhanh chóng, đáp ứng thông tin tươi, tức thì giúp cho việc hỗ trợ ra quyết định đối với tài nguyên dùng chung trực tuyến [10,12]. Giải pháp này được thể hiện bằng ngôn ngữ Java với các thư viện phân tán trong môi trường mạng IP [4,7].
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn