Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng và giải pháp tái định cư cho người đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm:  Phan Hoàng Điệp; Thành viên:  Hoàng Văn Hải
Số: Đ2014-08-11 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

Việc xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh đều gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cộng đồng dân cư đang sinh sống mà chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Người dân phải di chuyển chiếm khoảng 90% là đồng bào dân tộc ít người, trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế, điều kiện văn hóa xã hội còn nhiều khó khăn. Nhằm mang lại một cách khoa học và nhìn hoàn chỉnh hơn về tình hình tái định cư cho người đồng bào dân tộc thiểu số tại Kon Tum và từ đó đưa ra những giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội bền vững cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn