Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,171,791

 Nghiên cứu và phát triển công cụ hỗ trợ đa ngữ hoá các trang Web.
Chủ nhiệm:  Võ Trung Hùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  GS.TSKH. Bùi Văn Ga
GS.TSKH. Christian Boitet
PGS.TS. Phan Huy Khánh
TS. Nguyễn Thanh Bình
KS. Trịnh Công Duy
KS. Đoàn Văn Thành
KS. Trần Thanh Điệp
Số: B2006-ĐN02-18-TĐ ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
- Nghiên cứu các phương pháp hiện đang sử dụng để đa ngữ hóa các hệ thống thông tin và Website.
- Đánh giá một số các hệ thống dịch tự động và khả năng sử dụng vào mục đích đa ngữ hóa trang Web
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp để thiết kế các trang Web đa ngữ và sử dụng các hệ thống dịch tự động để hỗ trợ.
- Phát triển công cụ hỗ trợ dịch tự động và thiết kế các trang Web đa ngữ.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn