Đinh Hoài Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,694,344

 
Mục này được 15449 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Hoài Nam
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  05/02/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quy Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ điện tử; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Hệ thống sản xuất tự động; Tại: Trường Thành Công
Dạy CN: Cơ Điện tử (Điều khiển logic).
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn, Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 3841194; Mobile: 
Email: dinhhoainam52@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2009 đến nay).

 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Synchronous Controller for Dual Servo Motor in Servo Press. Authors: Shang Liang Chen *, Dinh Hoai Nam, Nguyen Van Thanh. Applied Mechanics and Materials. No: Vols. 494-495. Pages: 1175-1181. Year 2014. (Apr 25 2016 1:06PM)
[2]Article: Study of Dual-Motor for Injection machine with Current Feedback Balance Mechanism. Authors: Hoai-Nam Dinh , Zhong-An Hsieh and Shang-Liang Chen. Annual Conference on Engineering and Information Technology. No: No. 1. Pages: 1-4. Year 2014. (Apr 25 2016 8:43PM)
[3]Article: Design Applications of Synchronized Controller for Micro Precision Servo Press Machine. Authors: Shang-Liang Chen and Hoai-Nam Dinh. International Journal of Electrical Energy. No: Vol. 2 Nol.1. Pages: 62-66. Year 2014. (Apr 25 2016 12:59PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn