Đinh Thị Như Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,644,016

 
Mục này được 25580 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Thị Như Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/08/1973
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân Dụng và Công Nghiệp; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Cơ Kỹ Thuật; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Lý thuyết đàn hồi, Cơ học kết cấu.
Lĩnh vực NC: Kết cấu công trình
Ngoại ngữ: Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Địa chỉ liên hệ: Quận Hải Châu- Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 1998 đến nay, giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thực nghiệm và tính toán khả năng ứng xử chọc thủng sàn phẳng bê tông cốt thép toàn khối theo một số Tiêu chuẩn. Chủ nhiệm: Đinh Thị Như Thảo. Thành viên: Lê Vũ An; Phan Quang Vinh. Mã số: B2016-ĐN02-14. Năm: 2018. (Sep 30 2019 9:14AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện tượng từ biến trong kết cấu thanh và kết cấu tấm mỏng. Chủ nhiệm: Đinh Thị Như Thảo. Mã số: T2007-02-32. Năm: 2007. (Nov 5 2012 9:01AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ trong kết cấu tấm mỏng chịu uốn. Chủ nhiệm: Đinh Thị Như Thảo. Thành viên: . Mã số: T05-15-79. Năm: 2005. (Nov 5 2012 8:55AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử chịu cắt thủng của liên kết sàn phẳng và cột giữa tròn bê tông cốt thép
.
Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Lê Minh Hoàng, Trương Hoài Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Ngô Hữu Cường
. Tạp chí Xây Dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng. Số: 1/2019. Trang: 145-150. Năm 2019.
(Sep 30 2019 9:40AM)
[2]Bài báo: Phân tích bậc hai phi đàn hồi cột ống thép nhồi bê tông. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trần Duy Phương, Nguyễn Văn Hiệp, Trương Hoài Chính, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng. Số: 12(02). Trang: 18-23. Năm 2018. (Sep 30 2019 9:31AM)
[3]Bài báo: So sánh việc tính toán nén thủng của liên kết sàn phẳng – cột tròn giữa bê tông cốt thép theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Châu Âu và Hoa Kỳ
.
Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trương Hoài Chính, Hồ Hữu Chỉnh, Ngô Hữu Cường
. Tạp chí Xây Dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng. Số: 10/2018. Trang: 191-194. Năm 2018.
(Sep 30 2019 9:34AM)
[4]Bài báo: Phân tích phi tuyến cấu kiện ống thép nhồi bê tông chịu tải trọng cơ và nhiệt. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trần Duy Phương, Nguyễn Tấn Phát, Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Trương Hoài Chính, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây Dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng. Số: 10/2017. Trang: 96-101. Năm 2017. (Sep 30 2019 9:21AM)
[5]Bài báo: Tính tấm mỏng chịu tải trọng và nhiệt độ có xét đến các yếu tố ngẫu nhiên. Tác giả: Lê Ngọc Hồng- Trường Đại học Xây dựng và Đinh Thị Như Thảo- Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8 - Tập 2. Cơ học Vật rắn biến dạng. Số: 8. Trang: 182-192. Năm 2007. (May 29 2014 3:09PM)
[6]Bài báo: Phân tích qui luật phân bố ảnh hưởng lớn nhất của trường nhiệt độ đến kết cấu tấm mỏng. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo. Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa. Số: Hội nghị. Trang: 280-287. Năm 2005. (Nov 8 2012 8:04PM)
[7]Bài báo: Phân tích tấm chịu ảnh hưởng nhiệt độ. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tuyển tập công trình khoa học - Trường Đại học Xây dựng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 01. Trang: 5-12. Năm 2004.
(Nov 8 2012 7:58PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen - Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[2] Chứng nhận Giảng Viên Giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 1755/QĐ-TĐKT. Năm: 2004.
[3] Giấy khen - Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2005-2006. Số: 81/2006/KT. Năm: 2006.
[4] Chứng nhận Giảng Viên Giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[5] Giấy khen - Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2007-2008. Số: 69/2008/KT. Năm: 2008.
[6] Giấy khen - Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2010-2011. Số: 318/2011/KT. Năm: 2011.
[7] Giấy khen - Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Cơ học kết cấu 2
Ngành: Xây dựng
 2004 Sinh viên các ngành xây dựng.  Trường Đại học Bách khoa _ Đại học Đà Nẵng.
[2]Cơ học kết cấu 1
Ngành: Xây dựng
 2004 Sinh viên các ngành xây dựng.  Trường Đại học Bách khoa _ Đại học Đà Nẵng.
[3]Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp
Ngành: Xây dựng
 2000 Sinh viên Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa _ Đại học Đà Nẵng.
[4]Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
Ngành: Xây dựng
 2000 Sinh viên Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách khoa_ Đại học Đà Nẵng.
[5]Lý thuyết đàn hồi
Ngành: Xây dựng
 1999 Sinh viên các ngành xây dựng.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa _ Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn