Ðinh Quang Trung
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 21984 lượt người xem
Họ và tên:  Ðinh Quang Trung
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/00/0
Nơi sinh: Phong Châu, Vĩnh Phú
Quê quán Kim Bảng, Hà Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Tổ Quản trị mạng thông tin; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Tổ trưởng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: Xây dựng phần mềm, Quản lý mạng
Phân tích số liệu
Ngoại ngữ: Anh ngữ
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 06/2003: Chuyên viên Trung tâm phát triển phần mềm
Tháng 6/2006: Tổ Quản trị mạng ĐHĐN
Tháng 9/2010: Tổ trưởng tổ mạng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm thu nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và quản lý dữ liệu tuyển sinh. Chủ nhiệm: Trần Đình Khôi Quốc. Thành viên: Đinh Quang Trung; Nguyễn Đăng Huy; Phạm Phương Bình; Huỳnh Kim Trọng. Mã số: T2017-ĐN01-05. Năm: 2018. (Dec 15 2020 4:16PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp triển khai thống nhất tên miền và xây dựng Dspace để tổng hợp nguồn tài liệu trên hệ thống website Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Thành Bắc. Thành viên: Hồ Phan Hiếu, Đinh Quang Trung, Trần Thanh Liêm, Trần Nhật Anh. Mã số: Đ2015-01-24. Năm: 2016. (Dec 22 2016 8:47AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý học sinh, sinh viên Đại học Đà Nẵng dựa trên chuẩn web 2.0 và công nghệ dotnet cho phần mềm ứng dụng. Chủ nhiệm: Hồ Phan Hiếu. Thành viên: Huỳnh Minh Sơn, Đinh Quang Trung, Phạm Phi Phụng. Mã số: dn2013. Năm: 2013. (Jul 1 2013 4:12PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng Web 2.0 để xây dựng trang thông tin cá nhân cho cán bộ, giảng viên của Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đinh Quang Trung. Mã số: T2011-01-01. Năm: 2011. (May 5 2011 7:15AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ trực tuyến. Chủ nhiệm: Trịnh Trung Hải. Thành viên: Tăng Tấn Chiến, Nguyễn Thanh Hà, Đinh Quang Trung. Mã số: Đ2011-01-03. Năm: 2011. (May 5 2011 5:10PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Phần mềm quản lý các công trình khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Cao Xuân Tuấn. Thành viên: Đinh Quang Trung. Mã số: B2009-11. Năm: 2010. (Jan 7 2011 11:03AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng ngân hàng đề thi vật lý đại cương 2 hệ tín chỉ và phần mềm đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Bách khoa trên mạng máy tính. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Thành viên: Đinh Quang Trung. Mã số: B2009-14. Năm: 2010. (Apr 5 2011 10:22AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng ngân hàng đề thi vật lý đại cương 1 hệ tín chỉ và phần mềm đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong mạng máy tính. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Thành viên: Đinh Quang Trung, Lê Tấn Nghĩa, Trấn Bá Nam, Trần Tam Mãn. Mã số: B2006 - ĐN03 - 09. Năm: 2008. (Dec 15 2010 12:46AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng phần mềm mô phỏng phân tích kim loại theo phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Chủ nhiệm: Phạm Văn Hai. Thành viên: Đinh Quang Trung, Giang Thị Kim Liên. Mã số: B2002-III-12. Năm: 2004. (Dec 15 2010 12:29AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đánh giá hiệu quả của đăng ký trực tuyến trong công tác tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Quang Trung; Phạm Phương Bình; Nguyễn Đăng Huy. Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 7 (CITA 2018): “Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực”. Trang: 60-67. Năm 2018. (Oct 25 2018 2:09PM)
[2]Tham luận: Mô phỏng thí nghiệm phân tích kim loại theo phương pháp Hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Tác giả: Phạm Văn Hai, Đinh Quang Trung, Giang Thị Kim Liên. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 - kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Trang: Tr. 344 – 349. Năm 2006. (Dec 15 2010 8:15AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Trí tuệ Việt Nam

 Công nghệ thông tin

 2002

 

 Ban tổ chức cuộc thi TTVN

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
  
 Khen thưởng
[1] Giám đốc đại học Đà Nẵng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Năm: 2004, 2008, 2013.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079/2016. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn