Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,327

[1] Đề tài cấp cơ sở: NGhiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị điều khiển tự động vị trí hàn theo tiêu chuẩn AWS phục vụ thí nghiệm, cấp ĐHBK, 2011. Chủ nhiệm: TS Đinh Minh Diệm. Thành viên: KS Đặng Xuân Thủy, KS Đinh Hoài Nam. Mã số: T2011-02-01. Năm: 2011. (May 15 2012 3:46PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: NC xây dựng phòng thí nghiệm ảo phục vụ tham quan học tập cho sinh viên, 2008, cấp ĐHĐN. Chủ nhiệm: TS. Đinh Minh Diệm. Thành viên: TS Đinh Minh Diệm. Mã số: T2008-02-43. Năm: 2008. (Jan 4 2011 2:03PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: NC các dạng khuyết tật khi tạo phôi cơ khí và các biện pháp phòng ngừa. Cấp ĐHĐN, 2006. Chủ nhiệm: TS. Đinh Minh Diệm. Thành viên: TS Đinh MInh Diệm . Mã số: T.04-15-69. Năm: 2006. (Jan 4 2011 1:58PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp nâng cao chất lượng sơn tĩnh điện. MS B2003-15-25, Cấp bộ, tham gia, 2003-2004; Vào sổ xác nhận số 26/2005/ KHCN-XNHTĐT ngày 18/4/2005. Chủ nhiệm: Lê Viết Ngưu. Thành viên: Chủ Trì PGS.TS Lê Viết Ngưu Tham gia: TS Đinh Minh Diệm. Mã số: MS B2003-15-25,. Năm: 2005. (Jan 4 2011 1:53PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: - B2001-15-02. Nâng cao chất lượng lớp kim loại đắp, Đề tài cấp Bộ, 2001-2002. Vào sổ xác nhận số 17/2003/KHCN-XNHTĐT ngày 24/2/2003 . Chủ nhiệm: TS Đinh Minh Diệm. Thành viên: PGS.TS Lê Viết Ngưu. ThS. Lưu Đức Hòa. Mã số: B2001-15-02. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:36AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu và thiết kế chế tạo cơ cấu điều khiển tự động đầu hàn, Đề tài cấp Bộ, 2000. Vào sổ xác nhận số 48/ 2001/ KHCN- XNHTĐT ngày 8/8/2001 . Chủ nhiệm: TS Đinh Minh Diệm. Mã số: B98-15-23. Năm: 2000. (Dec 31 2010 9:36AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: B96-15-10. Các phương pháp gia công mới, Đề tài cấp Bộ, 1999. (Tham gia).. Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Viết NGưu. Thành viên: Đinh Minh DiệmLưu Đức Hòa. Mã số: B96-15-10. Năm: 1999. (Dec 31 2010 9:36AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn