Dương Mộng Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30572 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Mộng Hà
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1957
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Giáo dục; Tại: La Trobe University
Dạy CN: Kỹ thuật cơ khí, Nhập môn ngành, Anh văn chuyên ngành Đánh giá & Đo lường trong giáo dục, Quản lý dự án
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0903580619
Email: dmha@dut.udn.vn; hamongduong@gmailcom
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng viên Khoa Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (từ 1980)
Bí thư Đoàn TNCSHCM trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (1991-1994)
Giảng viên chính, Giám đốc Trung tâm Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Đà Nẵng (1998-1999)
Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Đại học Đà Nẵng (2000-2001)
Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Đại học Đà Nẵng (2002-2007)
Trưởng ban Hợp tác quốc tế kiêm Giám đốc Viện Anh Ngữ Đại học Đà Nẵng (2007-2011)
Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục kiêm Giám đốc Viện Anh Ngữ Đại học Đà Nẵng Đại học Đà Nẵng (2011-2013)
Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh kiêm Giám đốc Viện Anh Ngữ Đại học Đà Nẵng -
Đại học Queensland UD-UQ ELI(2014-01/2017)
Giảng viên Khoa Cơ khí, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng (từ tháng 2/2017)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá tính khả thi của đề án thành lập Trường Đại học Việt-Anh. Chủ nhiệm: Dương Mộng Hà. Mã số: Đ2013-01-10. Năm: 2013. (Mar 6 2018 10:30AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đánh giá tác động của quá trình triển khai chương trình TRIG đến việc đổi mới nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Dương Mộng Hà. Thành viên: . Mã số: B2009-CT-05-TRIG. Năm: 2012. (Oct 21 2013 3:49PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Một số đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Thạc sĩ tại Việt Nam . Chủ nhiệm: Dương Mộng Hà. Mã số: B2005-III-38. Năm: 2008. (May 18 2011 11:01AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Hệ thống các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở đánh giá sự đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của sinh viên Đại học Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp . Chủ nhiệm: Dương Mộng Hà. Mã số: B99-III-10-TĐ. Năm: 2002. (May 18 2011 10:59AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Áp dụng phenomenography cho nghiên cứu giáo dục tại Việt Nam. Tác giả: ThS. Dương Mộng Hà*
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 2. Năm 2014. (Sep 19 2014 11:22AM)
[2]Bài báo: Discussions on the common approaches to inquiry in qualitative research . Tác giả: Dương Mộng Hà
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 9(67)2103. Trang: 151-156. Năm 2013.
(Oct 21 2013 4:08PM)
[3]Bài báo: Phân tích mô hình đánh giá dự án trường Đại học Việt Anh. Tác giả: Dương Mộng Hà. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7(68)2013. Trang: 19-25. Năm 2013.
(Oct 21 2013 4:21PM)
[4]Tham luận: A model that works - Is being special better than being similar?. Tác giả: Duong Mong Ha & Alison Halstead. Global Education Dialogues: Connecting Asia - preparing higher education to meet the demands of the 21st century
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: xxx. Năm 2013.
(Nov 29 2013 4:33PM)
[5]Bài báo: Phân tích tác động của quá trình triển khai chương trình TRIG tại Đại học Đà Nẵng . Tác giả: Dương Mộng Hà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 7(56)2012. Trang: 98-103. Năm 2012.
(Oct 21 2013 4:50PM)
[6]Bài báo: Analyses of the prevailing research paradigms in education . Tác giả: Dương Mộng Hà. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4(45)2011. Trang: 189-198. Năm 2011.
(Oct 21 2013 4:15PM)
[7]Bài báo: Phát triển trường Đại học Bách Khoa theo mô hình đại học nghiên cứu: Cơ hội và Triển vọng. Tác giả: Dương Mộng Hà. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 04. Trang: 96-103. Năm 2010. (Jun 1 2011 10:05AM)
[8]Bài báo: Xây dựng quy trình đánh giá cho việc phát triển và đảm bảo chất lượng các chương trình liên kết tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Dương Mộng Hà
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 4. Số: Kỷ niệm 15 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Trang: 127-134. Năm 2010. (Jun 1 2011 10:24AM)
[9]Bài báo: Một số đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Thạc sĩ tại Việt Nam. Tác giả: Dương Mộng Hà. Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2006-2008. Năm 2008. (May 18 2011 10:55AM)
[10]Bài báo: Hệ thống các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở đánh giá sự đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của sinh viên Đại học Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp. . Tác giả: Dương Mộng Hà. Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2000-2002. Năm 2003. (May 18 2011 10:52AM)
[11]Bài báo: Tuyển sinh đại học: Những vấn đề và kinh nghiệm thực tế trên thế giới. Tác giả: Dương Mộng Hà. Tạp chí Khoa học giáo dục. Số: 3. Năm 1998. (May 18 2011 10:47AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Transnational education best practice – Case in Vietnam. Authors: Dương Mộng Hà. TNE Conference. British Council. Bangkok. Pages: xxxx. Year 2015. (Mar 6 2018 10:38AM)
[2]Presentations: Creating a new research-led state university in Vietnam. Authors: Dương Mộng Hà & Alison Halstead. Education Conference by MOET & British Council. HCMC. Pages: xxxx. Year 2014. (Mar 6 2018 10:37AM)
[3]Presentations: Becoming a research university: How can we move from vision to reality . Authors: Dương Mộng Hà. The Third International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being. Pages: xxx. Year 2011. (Oct 21 2013 4:35PM)
[4]Presentations: Country paper on Quality Assurance in Vietnam. Authors: Dương Mộng Hà. Regional Seminar on Quality Assurance in Southeast Asian Countries. Bangkok. Pages: xxxx. Year 2010. (Jun 1 2011 10:58AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phan Phú Quý
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[2]Bùi Long Ẩn
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác phối hợp với bệnh viện trong đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[3]Nguyễn Thị Thu Lệ
Đề tài: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề  Điện công nghiệp tại Trường Trung cấp Xây dựng Miền Trung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[4]Nguyễn Thị Nữ Hạnh
Đề tài: Biện pháp quản lý các hoạt động phong trào của học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Năm: 1990.
[2] Huy chương vì thế hệ trẻ. Năm: 2000.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Năm: 2004.
[4] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Năm: 2007.
[5] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Năm: 2010.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Anh Văn chuyên ngành cơ khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2014 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản lý các dự án giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2014 Học viên cao học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật Cơ khí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1985 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]Công nghệ kim loại
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1982 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn