Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,556

 Áp dụng phenomenography cho nghiên cứu giáo dục tại Việt Nam
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Dương Mộng Hà*
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(79).2014, Quyển 2;Từ->đến trang: 5;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phenomenography được xem là một phương pháp tiếp cận mới trong nghiên cứu giáo dục và ngày càng được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh nghiên cứu ở Việt Nam hiện còn thiếu thông tin về phương pháp nghiên cứu này. Bài báo trình bày sơ lược phenomenography như một cách tiếp cận nghiên cứu và giới thiệu những khả năng áp dụng phương pháp nghiên cứu này vào bối cảnh giáo dục của Việt Nam. Tác giả cho rằng nghiên cứu phenomenography giúp bổ sung khoảng trống thông tin và giúp phát triển phương pháp nghiên cứu này trong tương lai. Áp dụng phenomenography vào nghiên cứu giáo dục sẽ góp phần nâng cao nhận thức về những vấn đề lý thuyết và thực hành sư phạm theo nhiều cách khác nhau. Phenomenography có thể được áp dụng trong một số lĩnh vực trong nghiên cứu giáo dục tại Việt Nam: (1) nhận thức của sinh viên về môn học, (2) nhận thức của sinh viên về ảnh hưởng của môi trường học tập đến kết quả học tập, (3) trải nghiệm của giảng viên về giảng dạy và nghiên cứu.
ABSTRACT
As a new approach to educational research, phenomenography has reached a surprising degree of popularity in many countries. However, within the research context in Vietnam, there has been a lack of literature relating to this research approach. This paper overviews phenomenography as a research approach and discuss potential applications of this research approach in the educational context of Vietnam. The author argues that studying this research approach would help to fill the gap in the knowledge of research method and to develop phenomenographic research in future research. Applying phenomenography to educational research would also help to contribute to the way of seeing pedagogical and other practical issues differently. Possible areas of using this research approach in the educational context of Vietnam may include: (1) students’ perceptions of disciplines, (2) students’ perceptions of learning environment influencing their performance, and (3) teachers’ experience of teaching and doing research.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn