Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Nghiên cứu đánh giá tác động của quá trình triển khai chương trình TRIG đến việc đổi mới nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Đà Nẵng
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Dương Mộng Hà; Thành viên:  
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: B2009-CT-05-TRIG ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dụcunfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn