Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,232

 Coordinated voltage control of DFIG to overcome shortcomings of FSIG in wind turbine system
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duong Minh Quan*, Kyoung-Soo Ro
Nơi đăng: KIEE - 2011 년도 대한전기학회 하계학술대회 논문집 2011. 7. 20-22, South Korea; Số: Vol.2011 No.7;Từ->đến trang: 704-705;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn