Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,069,564

 Coordinated Control of DFIG to Improve LVRT Characteristics of SCIG Wind Turbine System
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duong Minh Quan and Le Kim Hung
Nơi đăng: 2012 UK-VIETNAM CLEAN ENERGY CONFERENCE AND EXHIBITION, Journal of Science & Technology University of Danang
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 8(57)/2012, quyển 3;Từ->đến trang: 155 - 163;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn