Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,570,618

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Nhật Tín
Đề tài: Đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng theo tiêu chuẩn IEEE 1366

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2017

 2018

[2]Bùi Lê Anh huy
Đề tài: Thiết kế lắp đặt bộ giảm áp DC/DC dùng trong hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2017

 2018

[3]Hoàng Tấn Giang
Đề tài: Đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy của luối điện phân phối huyện Quảng Ninh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]Đinh Văn Tới
Đề tài: Phân tích ảnh hưởng nhà máy điện gió Bãi Dinh đến các chế độ vận hành lưới điện tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[5]Phạm Thành Trung
Đề tài: Thiết kế, mô phỏng, lắp đặt bộ tăng áp DC/DC của pin mặt trời cho tải một chiều

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[6]Lương Thế Khang
Đề tài: Thiết kế và kết nối lưới nhà máy phong điện Đàm Nại Tỉnh Ninh thuận

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2017

 2018

[7]Lê Hữu Trường
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối Điện Lực Vạn ninh Tỉnh Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2017

 2017

[8]Lê Vĩnh Thắng
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống phong điện tại huyện Đảo Cồn Cỏ, Tỉnh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa-ĐHĐN

 2016

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn