Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,752

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Hữu Trường
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối Điện Lực Vạn ninh Tỉnh Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2018

 2019

[2]Nguyễn Nhật Tín
Đề tài: Đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng theo tiêu chuẩn IEEE 1366

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2017

 2018

[3]Đinh Văn Tới
Đề tài: Phân tích ảnh hưởng nhà máy điện gió Bãi Dinh đến các chế độ vận hành lưới điện tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn