Đặng Minh Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,734,790

 
Mục này được 10570 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Minh Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  20/05/1984
Nơi sinh: Pleiku - Gia Lai
Quê quán Phù Mỹ - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Đơn vị công tác: Tổ QTM và Truyền thông; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Kỹ sư; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn