Đinh Ngọc Hiếu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 8711 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Ngọc Hiếu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/06/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng & Công Nghiệp; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Architectural Engineering; Tại: Soongsil University
Dạy CN: Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: IELTS
Địa chỉ liên hệ: Khoa XDDD&CN, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: (0511)3.842740; Mobile: +84935556414
Email: dnhieu@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2012-nay: Giảng dạy tại Bộ môn Thi công, Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TRUYỀN SÓNG ĐỂ LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐÓNG/ RUNG CỌC PHÙ HỢP VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM GRLWEAP TRONG THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CỌC ĐÓNG. Chủ nhiệm: Đinh Ngọc Hiếu. Mã số: T2013-02-82. Năm: 2013. (Dec 21 2015 4:15PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental Study on Structural Performance of RC Exterior Beam-Column Joints Retrofitted by Steel Jacketing and Haunch Element under Cyclic Loading Simulating Earthquake Excitation. Authors: Cong-Thuat Dang and Ngoc-Hieu Dinh. Advances in Civil Engineering. No: Volume 2017, Article ID 9263460. Pages: 1-11. Year 2017. (Aug 20 2018 4:51PM)
[2]Article: Seismic performance of exterior RC beam-column joints retrofitted using various retrofit solutions. Authors: Gia Toai Truong, Ngoc Hieu Dinh, Jong-Chan Kim and Kyoung-Kyu Choi. International Journal of Concrete Structures and Materials. No: 9. Pages: 1-XX. Year 2017. (Sep 24 2017 11:06AM)
[3]Article: Behavior of Non-Seismic Detailed RC Beam-Column Connections. Authors: Kyoung-Kyu Choi, Ngoc-Hieu Dinh, Jong-Chan Kim. Structures and Buildings Journal. No: 7. Pages: 1-17. Year 2017. (Sep 24 2017 11:05AM)
[4]Presentations: Experimental study of RC exterior beam-column connections in existing building with non-seismic details. Authors: Dinh Ngoc Hieu, Kim Jong Chan, Choi Kyoung Kyu, Li Xian, Ahn Chul Jin. Proceedings of the Korea Concrete Institude. Pages: 717-718. Year 2016. (Jun 3 2016 5:56PM)
[5]Presentations: Finite Element Analysis of Non-Seismic Detailed Exterior RC Beam-Column Connections. Authors: Kim, Hee Seung, Kim Jong Chan, Dinh Ngoc Hieu, Li xian, Ahn Chul Jin, Choi Kyoung Kyu. Proceedings of the Korea Concrete Institude. Pages: 33-34. Year 2016. (Jun 3 2016 6:01PM)
[6]Article: Mechanical Properties and Modeling of Amorphous Metallic Fiber-Reinforced Concrete in Compression. Authors: Ngoc-Hieu Dinh, Kyoung-Kyu Choi, and Hee-Seung Kim. International Journal of Concrete Structures and Materials, ISSN 1976-0485. No: Volume 10 June 2016. Pages: 1-16. Year 2016. (Jun 3 2016 6:09PM)
[7]Presentations: Mechanical Properties and Modeling of Amorphous Metallic Fiber-reinforced Concrete in Compression. Authors: Hieu Ngoc Dinh, Kyoung Kyu Choi. Proceedings of the Korea Concrete Institude, ISSN 1738-298X. Pages: 721-722. Year 2015. (Dec 21 2015 4:39PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giải ba olympic tin học toàn quốc. Số: 4948/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2008.
[2] Tốt nghiệp thủ khoa ngành Xây dựng DD&CN khóa 2006-2011. Số: 4502/QĐKT. Năm: 2011.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn