Đồng Ngọc Nguyên Thịnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,111,748

 
Mục này được 17391 lượt người xem
Họ và tên:  Đồng Ngọc Nguyên Thịnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/05/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ - Kỹ thuật; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Paris 8
Dạy CN: Khoa học máy tính
Lĩnh vực NC: Semantic Web, Description Logics, Ontology
Ngoại ngữ: Pháp - Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng - TP. Kon Tum
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 * 09/2009 - 09/2011: Giảng viên tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
* 10/2011 - 10/2012: Học viên chương trình Thạc sĩ tại trường Đại học Nice-Sophia Antipolis - Pháp.
* 11/2012 - 10/2013: Giảng viên tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
* 11/2013 - 07/2017: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Paris 8 - Pháp.
* 08/2017 đến nay: Giảng viên tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Decentralized Reasoning on a Network of Aligned Ontologies with Link Keys. Authors: Jérémy Lhez, Chan Le Duc, Thinh Dong and Myriam Lamolle. Proceedings of the 18th International Semantic Web Conference, (ISWC'19). No: -. Year 2019. (Aug 28 2019 7:18AM)
[2]Presentations: OntoRev : un moteur de révision d'ontologies OWL(OntoRev: A revision engine for OWL ontologies). Authors: Thinh Dong, Chan Le Duc, Myriam Lamolle. CNIA + RJCIA. Pages: 118-122. Year 2018. (Jul 25 2018 2:55PM)
[3]Article: Moteur de révision d’ontologie en SHIQ. Authors: Thinh Dong, Myriam Lamolle, Chan Le Duc, Philippe Bonnot. Ingénierie des systèmes d’information. No: 2. Pages: 39-59. Year 2018. (Aug 28 2019 7:26AM)
[4]Article: Tableau-based Revision for Expressive Description Logics with Individuals. Authors: Thinh Dong, Chan Le Duc, Myriam Lamolle. Journal of Web Semantics. No: 45. Pages: 63-79. Year 2017. (Nov 1 2017 4:54PM)
[5]Article: Apprentissage de gestes techniques par une architecture multimedia ontologique. Authors: Azziz Anghour, Myriam Lamolle, Thinh Dong, Chan Le Duc, Guylain Delmas. Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, Numéro spécial "Conception des Architectures Logicielles". No: RNTI-L-8. Pages: 119-134. Year 2016. (Nov 2 2017 7:32AM)
[6]Article: Tableau-Based Revision over SHIQ TBoxes . Authors: Thinh Dong, Chan Le Duc, Philippe Bonnot, Myriam Lamolle. Logic for Programming, Artificial Intelligence, and Reasoning - 20th International Conference. No: 20. Pages: 575-590. Year 2015. (Nov 1 2017 4:57PM)
[7]Presentations: Tableau-based revision in SHIQ. Authors: Thinh Dong, Chan Le Duc, Philippe Bonnot, Myriam Lamolle. Proceedings of the 28th International Workshop on Description Logics. Pages: 101-104. Year 2015. (Nov 2 2017 7:29AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn