Đặng Ngọc Thảo Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,830

 
Mục này được 8214 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Ngọc Thảo Linh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/05/1995
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hoà Khương, Hoà Vang, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kiến trúc công trình; Tại: University of Liverpool
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Quy hoạch Môi trường Xây dựng; Tại: Birmingham City University
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0815835999
Email: dntlinh@dut.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn