Đoàn Ngọc Trà My
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,598,817

 
Mục này được 196 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Ngọc Trà My
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/04/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học phân tử - Hoá sinh; Tại: Nantes, CH Pháp
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Y sinh; Tại: Trường Nantes
Dạy CN: Dược Lý đại cương Miễn dịch học
Lĩnh vực NC: Miễn dịch học
Cơ chế miễn dịch, cơ chế vận hành thuốc
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011-2014 :Tốt nghiệp đại học tại Đại Học Nantes, CH Pháp theo chuyên ngành Hoá sinh - SInh học tế bào.
2014-2016 :Tốt nghiệp Thạc sĩ tại DH Paris XI, CH Pháp theo chuyên ngành Miễn dịch học
2016-2021 :Tốt nghiệp Tiến sĩ Y Khoa tại DH Nantes, CH Pháp
2022 : Bắt đầu giảng dạy tại trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: TEMRA CD8 from Kidney Transplant Recipients exhibit enhanced purinergic P2X4 receptor dependent CXCL12-induced pro-inflammatory and migratory response. Authors: T-M Doan-Ngoc, G Tilly, O-Bonizec, C Masset, R Danger, P Guerif, S Bruneau, A Glemain, E Geffard, J Harb, M Giral, C Pecqueur-Hellman, S Brouard, N. Degauque. Journal of the American Society of Nephrology. No: 33. Pages: 2211-2231. Year 2022. (Apr 10 2023 2:38PM)
[2]Article: Terminally Differentiated Effector Memory CD8(+) T Cells Identify Kidney Tranplant Recipients at High Risk of Graft Failure
.
Authors: L Jacquemont, G Tilly, M Yap, T-M Doan-Ngoc, R Danger, P Guerif, P Delbos, B Martinet, M Giral, Y Fourcher, S Brouard, N Degauque
. Journal of the American Society of Nephrology. No: 31. Pages: 876-891. Year 2020.
(Apr 10 2023 2:37PM)
[3]Article: IL-15 Harness Pro-inflammatory Function of TEMRA CD8 in Kidney-Transplant Recipients. Authors: G Tilly, T-M Doan-Ngoc, M Yap, A Caristan, L Jacquemont, R Danger, M Cadoux, S Bruneau, M Giral, P Guerif, B Nicol, A Garcia, D-A Laplaud, S Brouard, C. Pecqueur-Hellman, N Degauque. Frontiers in Immunology. No: 778. Pages: 1162-1176. Year 2016. (Apr 10 2023 2:36PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dược Lý Đại Cương
Ngành: Dược học
 2023 Sinh viên năm 2 Ngành Công Nghệ Sinh Học Y Dược  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn