Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Hàn thành phố Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Đàm Minh Anh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VII, Hà Nội
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 7;Từ->đến trang: 186-191;Năm: 2012
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn