Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,029,506

 Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học “Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm” phục vụ dạy học tăng cường Tiếng Anh tại Đại Học Đà Nẵng
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  PGS. TS. Võ Văn Minh; Thành viên:  ThS. Đoạn Chí Cường
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: Đ2013-03-52-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn