Đoàn Lê Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 6043 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Lê Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  14/10/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phù Mỹ, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ Điện Tử; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Đại học; năm: 2019; Chuyên ngành: Cơ Điện Tử; Tại: Đại học Bách Khoa Vùng Cao nước Pháp
Dạy CN: Cơ Điện Tử
Lĩnh vực NC: Mobile robot
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 122/2 Quang Trung, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 09/2008-09/2009 Cán bộ tập sự tại Khoa Cơ khí, trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
09/2009-02/2012 Học Cao học tại trường Đại học Khoa học và Ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan
02/2012-03/2014 Giảng dạy tại tại Khoa Cơ khí, trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
05/2014-03/2019 Làm ngiên cứu sinh tại trường Đại học Valenciennes et Hainaut Cambresis, Cộng hòa Pháp.
03/2019 đến nay Giảng dạy tại tại Khoa Cơ khí, trường Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm CAD/CAM/CNC để thực hiện quá trình gia công ảo . Chủ nhiệm: Đoàn Lê Anh. Mã số: T2013-06-48,. Năm: 2013. (Nov 10 2019 10:09PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TỐI ƯU HÓA LỰC NÂNG CỦA VẬT THỂ BAY KHUNG MỀM DẺO CÓ KÍCH THƯỚC THEO TIÊU CHUẨN NANO DỰA TRÊN PHÂN TÍCH CỘNG HƯỞNG UỐN VÀ XOẮN. Tác giả: Le Anh Doan, Thanh Nghị Ngoand Phuoc Vinh Dang. Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. Số: NCMME 2019. Trang: 100-105. Năm 2019. (Nov 10 2019 10:46PM)
[2]Bài báo: XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC MÁY GỒM CÁC CHITIẾT QUAY BẰNG THỰC NGHIỆM

.
Tác giả: Đặng Phước Vinh, Đoàn Le Anh
. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Số: 978 – 604 – 73 – 7275 – 1. Trang: 88-92. Năm 2019.
(Mar 6 2020 9:29AM)
[3]Bài báo: Hệ thống mô hình dây chuyền sản xuất tự động sử dụng giao tiếp Profinet giữa các PLC Siemens s7-1200 lập trình bằng TIA Portal. Tác giả: ThS. Võ Như Thành*; ThS. Ngô Thanh Nghị; ThS. Đặng Phước Vinh; Đoàn Lê Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 59. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[4]Bài báo: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ FPGA ĐỂ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO VI ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ CHUYỂN MẠCH HAI PHA. Tác giả: Võ Như Thành; Đặng Phước Vinh; Ngô Thanh Nghị;Nguyễn Đăng Trình;Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 48. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[5]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch ba pha
.
Tác giả: Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Nguyễn Đăng Trình, Đoàn Lê Anh
. Tạp chí Đại học Đà Nẵng. Số: Số 3(76). Trang: 78-82. Năm 2013.
(Nov 10 2019 10:43PM)
[6]Bài báo: Áp dụng phương pháp hình học và phương pháp Topo học để giải quyết bài toán định vị cho robot hoạt động trong nhà. Tác giả: LA Đoàn, NT Võ, PV Đặng, TN Ngô. Kỷ yếu hội nghị Khoa học về Điều khiển và Tự động hoá. Số: VCCA2013. Trang: 130-139. Năm 2013. (Nov 10 2019 10:31PM)
[7]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở tích hợp cảm biến dòng điện Eddy. Tác giả: PV Đặng, TN Ngô, NT Võ, ĐT Nguyễn, LA Đoàn. Kỷ yếu hội nghị Khoa học về Điều khiển và Tự động hoá. Số: VCCA2013. Trang: 564-570. Năm 2013. (Nov 10 2019 10:35PM)
[8]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha. Tác giả: PV Đặng, TN Ngô, NT Võ, ĐT Nguyễn, LA Đoàn. Tạp chí Tự động hóa ngày nay. Số: Số 8 tháng 12 năm 2013. Trang: 100-105. Năm 2013. (Nov 10 2019 10:40PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Towards an Effective Solution for Medical Treatment Process based on Product Lifecycle Management
.
Authors: Thanh Nghi Ngo; Phuoc Vinh Dang; Nhu Thanh Vo; Hoai Nam Le; Le Hung Tan Do; Le Anh Doan. ACM International Conference Proceeding Series. No: 978-145037631-0. Pages: 134-139. Year 2020.
(Apr 22 2020 8:58AM)
[2]Article: Reinforcement Q-learning PID controller for a restaurant mobile robot withdouble line-sensors
.
Authors: Võ Như Thành, Đặng Phước Vinh, Lê Hoài Nam, Ngo Thanh Nghị, Đoàn Lê Anh. ACM International Conference Proceeding Series. No: 978-145037631-0. Pages: 164-167. Year 2020.
(Apr 22 2020 9:07AM)
[3]Article: Kinematic analysis of a resonant flexible-wing nano air vehicle using a Bond Graph approach. Authors: Le Anh Doan and Thanh Nghi Ngo, Nhu Thanh Vo and Phuoc Vinh Dang. Lecture Notes in Networks and Systems. No: 2367-3389. Pages: 455-461. Year 2019. (Feb 28 2020 2:38PM)
[4]Article: Bond Graph based design tool for a passive rotation flapping wing. Authors: LA Doan, C Delebarre, S Grondel, E Cattan. International micro air vehicle conference and flight competition. No: IMAV 2017. Pages: 242–248. Year 2017. (Nov 10 2019 10:17PM)
[5]Article: Modeling and simulation of the verticle take off and energy consumption of a vibrating wing nano air vehicle. Authors: LA Doan, D Faux, S Dupont, E Cattan, S Grondel. IEEE Xplore Digital Libray. No: REM 2016. Pages: 123-128. Year 2016. (Nov 10 2019 10:24PM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 10 2019 10:50PM)
[1]Định vị Robot di động trong môi trường trong nhà Chủ biên: Le Anh Doan. Đồng tác giả: Localization of a Mobile Robot in an Indoor Environment. Nơi XB: Universitaires Europeennes. Năm 2019.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Báo cáo đạt giải nhất tại Hội thảo Khoa học Quốc gia Ứng dụng Công nghệ mới trong Công trình xanh lần thứ 5 (Atigb 2019)

 Chưa xác định

 2019

 

 Trường Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn